Nabízíme Vám originální možnost prevence proti kriminalitě


 

Společnost AB FinPoint zavádí na trh nové technologie

 

Podporuje veškeré alternativy zajištění majetku a věcí. Projekty, které se tematicky dotýkají „prevence proti kriminalitě“ podporujeme aktivním přístupem. Proto se zabýváme propojením pojištění s identifikační složkou. Naší vizí je důmyslné spojení potřebného s užitečným, a tak podpořit ochranu Vašeho majetku. Pojištění je odpovědným krokem v oblasti prevence, ovšem i identifikační značení Vám účinnou formou pomáhá chránit vše, co je Vaším majetkem. Policejní složky i pojišťovny jsou identifikačnímu značení nakloněny a při své práci je podporují a aktivně využívají. Je zcela na nás, abychom se chovali odpovědně a preventivními opatřeními pojistným událostem předcházeli.

Je jasné, že nepůjdeme spát, pokud máme otevřené dveře od garáže, nebudeme ponechávat ve vozidle volně odložené cennosti, které jsou lákadlem pro zloděje, stejně tak neponecháme své jízdní kolo nezabezpečené volně na ulici. Ovšem pokud se nám přeci jen taková situace stane, pak máme preventivní řešení!

 

„Nabízíme Vám originální možnost prevence ochrany majetku.“

 

AB FinPoint je exkluzivním dovozcem a distributorem nové metody identifikačního značení věcí a předmětů, kterou v současnosti uvádíme na český trh. Jde o značení pomocí sofistikované technologie, kterou lze využít v celé řadě odvětví. Identifikační značení obsahuje řadu bezpečnostních prvků. Jednou z nich jsou tisíce unikátních mikroteček, které mohou být trvale skryty ve věci, která je Vaším vlastnictvím.

Další bezpečnostní prvky jsou UV značky (okem neviditelné), mikročipy (skryté), ale i varovné štítky s unikátním QR kódem. Zloděj má tedy nesplnitelný úkol odstranit identifikační značení, aniž by trvale poškodil ukradenou věc. Právě tímto podporujeme „prevenci proti kriminalitě“. Jde o technologickou ochranu celé věci, ale i jednotlivých součástí předmětu. Naše technologické systémy se používají nejen pro prevenci a odrazení zlodějů, ale stále více jsou využívány jako cenný systém identifikace odcizeného majetku. Nabízíme tedy jedinečnou identifikaci majitele. Veškeré označené věci jsou zaneseny do mezinárodního registru. Registrací se pochopitelně zjednoduší identifikovat majitele věci, která je nalezena.

 

Majitel a jeho majetek patří k sobě!

 

Majetek, který policie vypátrá, se jednoduchým způsobem navrátí k jeho skutečnému majiteli. Což se doposud dařilo jen velmi obtížně. S některými věcmi se jejich majitel už nikdy nesetká.

Prevencí boji s kriminalitou je právě „identifikační značení“, které pachatele trestné činnosti pomáhá zastavit. V policejních skladech, ale i sběrnách „ztráty a nálezy“ se tak hromadí věci, u kterých nelze určit majitele. S identifikačním značením se minimalizuje pravděpodobnost, že se v budoucnu policejní sklady a sběrny naplní až ke stropu.